Menu Content/Inhalt
Informacje 2024 r. arrow Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

Warning: Parameter 3 to showItem() expected to be a reference, value given in /home/irbisit/ftp/pcpr/includes/Cache/Lite/Function.php on line 102
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności Drukuj Wyślij znajomemu
26.04.2016.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pińczowie został powołany zarządzeniem Nr 6/99 Starosty Powiatu Pińczowskiego z dnia 13.05.1999 r. Realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27  sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych tj.: rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia ( Dz. U.  Nr  17,poz. 162). Zespół wydaje: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia, orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia, legitymacje osób niepełnosprawnych, a od 1 lipca 2014 r. także karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i uprawnionych placówek.

Orzeczenia wydawane są celem uzyskania następujących świadczeń:

- zasiłku pielęgnacyjnego

- wiadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (świadczeń  pielęgnacyjnych)

- odpowiedniego zatrudnienia

- szkolenia

- uczestnictwa w terapii zajęciowej

- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

- korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, korzystania z   usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych

- korzystania z karty parkingowej. 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pińczowie swoim zasięgiem obejmuje obszar powiatu pińczowskiego tj.:

- Miasto i Gminę Pińczów

- Miasto i Gminę Działoszyce

- Gminę Złota

- Gminę Michałów

- Gminę Kije.

 

Siedziba Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
znajduje się przy
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
w budynku Starostwa Powiatowego na parterze w pokojach nr 13 i 14.
Posiedzenia składów orzekających odbywają się poza siedzibą administracyjną Zespołu tzn. w budynku Hali Widowiskowo- Sportowej w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 42.

Przewodniczącą Powiatowego Zespołu w Pińczowie od 01.01.2012 r. jest lek. med. Teresa Włudyga.

 

Godziny pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pińczowie:

poniedziałek- środa 7:30- 15:30

czwartek – dzień techniczny (NIE PRZYJMUJEMY KLIENTÓW)

piątek 7:30- 15:30

tel. (41) 357 6001 wew. 300, 304, fax (41) 357 6007.

 

Dokumenty do pobrania

 

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności

Oświadczenie do wniosku

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania (dorośli)

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania (dzieci)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia osoby zainteresowanej

na posiedzenie składu orzekającego