Menu Content/Inhalt
Informacje 2024 r. arrow Niepełnosprawni

Warning: Parameter 3 to showItem() expected to be a reference, value given in /home/irbisit/ftp/pcpr/includes/Cache/Lite/Function.php on line 102
Dla osoby niepełnosprawnej Drukuj Wyślij znajomemu
30.08.2018.

Osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Powiatu Pińczowskiego i posiadające ważne orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.

Do zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 j.t.), należą:

1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Pińczowskiego.

2. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Pińczowskiego.

3. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Pińczowskiego. 

4. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Pińczowskiego i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

5. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Pińczowskiego.

6.Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do sportu, kultury, rekreacji i turystyki

7.Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych ( stopień znaczny lub umiarkowany) w programie Aktywny Samorząd Moduł I i Moduł II ( koszty nauki w szkole policealnej.

 Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności

Oświadczenie do wniosku

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Oswiadczenie o dochodach

Wniosek - turnus rehabilitacyjny 

Wniosek o dofinansowanie sprzetu rehabilitacyjnego 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się

 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - likwidacja barier

Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Oświadczenie o niezaleganiu wobec PFRON

Oświadczenie o prowadzeniu działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych

Zgoda RODO